UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu "Izvođenje radova uređenja rijeke Slunjčice"

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu "ID 1287c KA-Hrvatski Blagaj" - Slunj

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu OPG Anđelić Ivana

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za građenje cestovnog mosta preko rijeke Korane u Slunju

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Igradnja kamp odmorišta u naselju Oštarije"

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu podizanja nasada oraha", nositelja zahvata EKO PELLET PRODUCTION d.o.o. Zagreb

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom ROL-BO d.o.o.Samobor

Obavijesti

Obrasci