UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - zahvata izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Blagaj, nositelj zahvata Komunalac d.o.o., Slunj

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - uređenje gradskog kupališta u Slunju, nositelj zahvata Grad Slunj

Rješenje

Građevinska dozvola - građenje građevine; optiči kabel za povezivanje pogonskog objekta Plinacro u Ogulinu, investitora PLINACRO d.o.o., Zagreb

Građevinska dozvola

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za sustav odvodnje u naselju G.M.Polje, nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

Poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za sustav odvodnje u naselju Belaj, nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

Poziv

Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli postojeće postrojenje Wienerberger - Ilovac d.o.o., Karlovac

Odluka s informacijom

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - izgradnja trafostanice TS 10 (20)/0,4 kV Zagrad, Ogulin

Rješenje

Ciljane IV Izmjene i dopune PPKŽ - Izvješće o savjetovanju s javnošću

Izvješće

Obavijesti

Obrasci