UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH za zahvat izgradnje "Cestovni most na rijeci Korani kod naselja Veljun na LC 34 138"

Rješenje


Obavijesti

Obrasci