UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH za zahvat rekonstrukcija nerazvrstane ceste na kč.br.1627 i 393/20 u k.o. D. Zvečaj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci