UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata u k.o. Skakavac

 

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata

"Seosko gospodarstvo u funkciji turizma

-Ugostiteljsko turistička zgrada s potpornim zidovima"

u k.o. Skakavac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci