UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu "MHE Barilović"

Rješenje

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom društva Lugplast j.d.o.o. iz Karlovca

Prethodna ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH za zahvat rekonstrukcija nerazvrstane ceste na kč.br.1627 i 393/20 u k.o. D. Zvečaj

Rješenje

Prethodna ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH za zahvat rekonstrukcija nerazvrstane ceste na kč.br.801 u k.o.G.Zvečaj

Rješenje

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za novo postrojenje za proizvodnju metilestera biljnog ulja (MEB u) - biodisela operatera MEBU d.o.o. iz Netretića

Javni uvid u Nacrt okolišne dozvole za dopunu Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Heineken Hrvatska d.o.o.

Odluka s informacijom

Informacija o uvidu u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada "Sodol" operatera Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin d.o.o.

Informacija

Odluka

Obavijesti

Obrasci