UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata MHE "Odeta1"

Rješenje

Provedba postupka glavne ocjene prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH za izgradnju "Zaobilazne ceste u Tounju"

Rješenje

Provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH zahvata izgradnje "Cestovni most na rijeci Korani kod naselja Veljun na LC 34 138"

Informacija

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja za ekološku mrežu zahvata "Izgradnja recirkulacijskog akvakulturnog sustava za uzgoj smuđa u Plaškom "

Rješenje

Ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH zahvata izgradnje "Šetnica Rastoke u Slunju sa pješačkim mostom preko Korane"

Rješenje

Prethodna ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH zahvata izgradnje zaobilazne ceste naselja Tounj

Informacija

 

Obavijesti

Obrasci