UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Poziv na sudjelovanje u akciji pod nazivom "Karlovačka županija bez azbesta!"

Priopćenje za javnost

INFORMACIJA o uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Heineken Hrvatska d.o.o. pravnog slijednika Karlovačke pivovare d.o.o.

Informacija

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Izvođenje radova uređenja rijeke Slunjčice"

Rješenje

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje SRJC "Sound&vision" u G.Zvečaju

Rješenje

Ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH "Male hidroelektrane Barilović"

Rješenje

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na II Izmjena i dopuna IV Ciljanih izmjena i dopuna PPKŽ

Odluka o dopuni Odluke

Odluka

 

Izgrdnja nogostupa u Ul.sv.Florijana u k.o. Lasinja

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci