UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv za uvid u postupak izdavanja lokacijske dozvole za MHE Ilovac

Javni poziv

Javni poziv za priključni SN kabelski vod MHE Ilovac

Tekst poziva

Javni poziv za uvid u spis predmeta Vojnić-Krnjak Komunalac d.o.o.

Tekst poziva

Međunarodna konferencija u Bruxellesu

IMG-20150423-WA0005-1

 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije Marinko Maradin u četvrtak je, 23. travnja, u Bruxellesu sudjelovao na međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Povezivanje regionalne i pametne specijalizacije za inovativa rješenja". Konferenciju su organizirali Zapadno-pomorska regija iz Poljske i EGTC Srednjoeuropski transportni koridor, čiji je Karlovačka županija partner. Pročelnik Maradin na skupu je prezentirao prometne mogućnosti Karlovačke županije vezane uz prostorne planove.

JAVNA RASPRAVA o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole postojećeg odlagališta otpada „Sodol-Ogulin“, Ogulin

tekst Oglasa

Sažetak

Prethodna ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH za zahvat izgradnje "Cestovni most na rijeci Korani kod naselja Veljun na LC 34 138"

Rješenje

Obavijesti

Obrasci