UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Rekonstrukcija i dogradnja stambene zgrade u k.o.Vitunj na području Grada Ogulina - nositelja zahvata Elvisa Vučića

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine gospodareske namjene - obiteljski pansion Ivanka Marohnić iz Kamanja

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda Donji Kremen - Gornja Glina

Javni poziv

javni poziv na uvid u spis predmeta građevinske dozvole za gradnju odvodnje Mrežničke ulice u Slunju

Javni poziv

Javni poziv na uvid u spis predmeta grđevinske dozvole za gradnju odvodnje dijela naselja Slunj - "Lalić Gaj"

Javni poziv

Javni poziv na uvid u spis predmeta građevinske dozvole za gradnju odvodnje ulica I i II poljski put u Slunju

Javni poziv

Javni poziv na uvid u spis predmeta građevinske dozvole za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Ladihovićeva ulica - CS "Cvitović"

Javni poziv

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje "Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe Žakanje"

Rješenje

Obavijesti

Obrasci