UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša Heineken Hrvatska d.o.o. Karlovac

Informacija

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Staja za milječne koze- kozarnik i sirana sa spremišten" u k.o. Rakovica

Rješenje

Poziv na uvid u spis predmeta - izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom društvu C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba

Poziv

Obrazac

Elaborat

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvatana pruzi M202 Zagreb GK Rijeka na području općine Josipdol

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - uređenje kampirališta u Veljunu-

Rješenje

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Parkovni amfiteatar i dječje igralište sa pristupnim stazama i javnom rasvjetom" u Dugoj Resi

Rješenje

P O Z I V na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Čistoća d.o.o., Karlovac

Poziv

Obrazac

Elaborat

Obavijesti

Obrasci