UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje plinske kotlovnice u tvornici ALSTOM Hrvatska d.o.o.

Rješenje

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom Kaplast d.d. Vojnić

Poziv

Elaborat

Obrazac

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za trafostanicu Goli Vrh Ozaljski u Ozlju

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Info- centar Rastoke" u Slunju

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Rekonstrukcija i obnova Starog grada" u Slunju

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Karlovac

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata u k.o. Skakavac

 

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata

"Seosko gospodarstvo u funkciji turizma

-Ugostiteljsko turistička zgrada s potpornim zidovima"

u k.o. Skakavac

Rješenje

Obavijesti

Obrasci