UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javna Rasprava - IV. Ciljane izmjene i dopune PPKŽ

 

 

P9080027

Dana 08.09.2014. godine u Uredu Župana održana je rasprava o određivanju sadržaja strateške studije vezano za utjecaj IV. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, donesena je Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije, temeljem koje je ovaj Upravni odjel započeo zakonom propisan postupak. Na raspravu je pozvano osamnaest tijela i osoba koji su u skladu sa svojim djelokrugom rada dali mišljenje o utjecaju Izmjena Plana na okoliš. Također, izdana je obavijest medijima i pozvana javnost na sudjelovanje u predmetnom postupku. U raspravi su sudjelovali predstavnici nositelja izrade, stručnog izrađivača, suizrađivača - ADF, Općine Josipdol, Grad Duga Resa, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Grada Karlovca, Udruge Eko Pan, JU za zaštićene dijelove prirode, Ministarstva poljoprivrede te Davor Petračić, ovlašteni inženjer građevine.

         

 

P9080029

 Prezentaciju je vodila Brankica Petrović, predstavnica stručnog tima tvrtke ADF u izradi Plana

 

 

P9080018

 

 


Obavijesti

Obrasci