UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javna rasprava za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Biotron d.o.o.

Temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/13-02/53, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-18 od 04. rujna 2014. godine, temeljem članka 16., 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 14. Uredbe o  postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 114/08) upućuje se na

JAVNU RASPRAVU

Zahtjev za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje za postojeće postrojenje za proizvodnju biodizela Biotron d.o.o., na lokaciji Karlovačka cesta 124, Ozalj

Javna rasprava održat će se od  20. listopada 2014. do 19. studenog 2014. godine

 

Tekst oglasa

Odluka

Sažetak

Zahtjev


Obavijesti

Obrasci