UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovka u Kamanju"

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, postupajući po zahtjevu nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovka u Kamanju“, temeljem odredbe članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) donosi

R J E Š E N J E

Zahvat izgradnje i uređenja „Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovka u Kamanju“

 


Obavijesti

Obrasci