UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prostorni plan Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje

 

PPPPO Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje

 

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je na svojim službenim internetskim stranicama Javnu raspravu o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje.Objavu i Prijedlog Plana za Javnu raspravu možete pogledati na priloženim poveznicama sa službenim stranicama Ministarstva. Javna rasprava održat će se od 6. prosinca 2013. godine do 7. siječnja 2014. godine.

Javni uvid održat će se od 6. prosinca 2013. do 7. siječnja 2014. godine, radnim danom, i to u:

  • Zagrebu - u prostorijama Zagrebačke županije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V, od 08:00 do 15:00 sati i
  • Ozlju - u Upravnom odjelu za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja, Kurilovac 1 , od 08:00 do 12:00 sati.

Javno izlaganje prijedloga Prostornog plana održat će se:

  • u utorak 10. prosinca 2013. godine u Zagrebu, u hotelu International, Miramarska 24, od 11 sati i
  • u srijedu 11. prosinca 2013. godine u Ozlju, u vijećnici Grada Ozlja, Kurilovac 1, od 11 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prostorni plan mogu se upisivati u knjigu primjedaba na mjestu održavanja javne rasprave za vrijeme njenog trajanja ili se mogu dostaviti nositelju izrade - Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, najkasnije do 15. siječnja 2014. godine

Prostorni plan Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje je dokument prostornog uređenja državne razine i donosi ga Hrvatski sabor. Nositelj izrade Plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, koje je izradu povjerilo Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije.​

 

 

objava:
 

 

 

Potvrda o prihvatljivosti zahvata SRC Bjelolasica

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi čl. 35. st. 1., čl. 36. st. 1. i čl. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 70/05, 139/08, 57/11) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata «Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda šireg područja SRC Bjelolasica», nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, donosi

 

POTVRDU
o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže

Obavijesti

Obrasci