UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Adresa: Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac
Telefon: 047/ 611-224
Telefax: 047/ 611-011
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica: Marina Jarnjević mag. iur.    e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica: Ljiljana Sudac, 047/611-224,         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK I PETAK OD  8 DO 12 SATI

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac

Voditelj:  Franjo Žgela,dipl.ing.arh.,                tel:047/611-010,    e-mail:      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Anita Malovic,mag.ing.arch.             tel.047/611-010      e-mail:      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Goran Grba, dipl.iur.                       tel.:047/611-224     e-mail:       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Kristijan Fištrović, ing.građ.              tel: 047/611-224     e-mail:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                 


Odsjek za planske poslove i okoliš

e-mail.: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica: Vjeruška Stanišić, dipl.inž.agr.,   tel:047/609-271  e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marica Igrečić-Ćuk, dipl.inž.kult.teh. - viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša, tel:047/609-273  e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Ivana Palijan, preh.teh., - referent za zaštitu prirode i okolišatel:047/609-270  e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Mirela Radočaj, bacc.oec. 047/609-279 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK OD  8 DO 14.

Adresa: Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa

Telefon: 047/658-945, 801-990

Telefax: 047/801-529


Dubravka Cindrić, inž.građ.,             tel:047/801-739   e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

Miroslav Leš, građ.teh.,                   tel.047/801-529   e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tanja Fumić, dipl.iur.                                           e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vesna Salopek Košutić, dipl.inž.građ.,                  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK I SRIJEDA OD  8 DO 12  SATI

Adresa: Ulica Bernardina Frankopana 11 a, 47300 Ogulin
Telefon: 047/ 531-354
Telefax: 047/ 532-201

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
Nevenka Sabljak, dipl.inž.građ.                            e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Željko Gračanin, dipl.inž.građ.                              e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivanka Vučić, upr.pravnik                                     e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ines Tomasini, dipl.ing.građ.                                e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mihaela Vratarić - administrativni referent              e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 


Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK OD  8 DO 14.

Adresa: Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Telefon: 047/ 732-303
Telefax: 047/ 732-435

Diana Štedul, dipl. inž. građ.,        tel:047/732-303  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Branko Smiljanić, upr.pravnik, tel:047/732-217  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biljana Crnadak, građ.teh.  tel.:047/732-217     e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj


UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I ČETVRTAK OD 8 DO 14 SATI.

Adresa: Školska 2, 47240 Slunj
Telefon: 047/ 777-546
Telefax: 047/ 777-260

Kata Matešić, administrativni referent        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Franjo Prebeg, građ.teh,                           e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Željko Gračanin, dipl.inž.građ.                  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Paulina Obajdin, građ.teh.                        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Valentina Stipetić, dipl.iur.                        e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Iva Cindrić, dipl.iur.                                   e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnost: Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove u svezi izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje te drugih upravnih radnji u svezi gradnje i prostornog uređenja kao i zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te zaštite prirode, odnosno koje mu povjeri nadležno tijelo sukladno Zakonu.

Po ovlasti župana, Upravni odjel može davati suglasnosti na prostorne planove sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša obavlja poslove iz svog djelokruga rada u sjedištu Županije za područje cijele Županije te za slijedeće općine – Draganić, Krnjak, Lasinja, Vojnić.
Za područja ostalih gradova i općina Upravni odjel za građenje i zaštitu okoliša obavlja poslove u ispostavama kako slijedi:


u Ogulinu – za područje Grada Ogulina te općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj

u Slunju – za područje Grada Slunja te općina Rakovica i Cetingrad

u Dugoj Resi – za područje Grada Duga Rese te općina Barilović, Bosiljevo, Netretić i Generalski Stol

u Ozlju
– za područje Grada Ozlja te općina Ribnik, Žakanje, Kamanje

Važni dokumenti:


1.  Prostorni plan Karlovačke županije (ZIP - 99 MB)
2.  Stručna podloga zaštite prirode Karlovačke županije (.ZIP - 106 MB)
3.  Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Hidrogeološko podloga (.PDF - 9,3 MB)
4.  Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Idejno rješenje
      - projekt (.PDF - 1,4 MB)
      - grafički prikazi (.ZIP - 4 MB)
      - grafički prikazi ispravak (.ZIP - 0,8 MB)
5.  Plan gospodarenja otpadom Karlovačke županije (.PDF - 0,8 MB)
6.  Prostorni plan uređenja Grada Duga Resa
7.  Prostorni plan uređenja Grada Ogulina
8.  Prostorni plan uređenja Grada Slunja
9.  Prostorni plan uređenja općine Generalski Stol

 Popis tijela sa javnim ovlastima

 

VEZNI LINKOVI: 

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=3715

 

http://www.mzoip.hr/hr/propisi-i-medunarodni-ugovorixxx.html

 Obrazac zahtjeva za rješenje o izvedenom stanju

( članak 11.-15. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, 86/12, 143/13, 65/17)  

Odluka o uredovnom vremenu Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije

Obavijesti